Nooit meer oorlog

De video "Nooit meer oorlog" vertelt het verhaal over de geschiedenis van Europa, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot aan het heden. Via de wens ‘nooit meer oorlog’ naar het ontstaan van de Europese Unie en grensoverschrijdende samenwerking.

Overzicht van onderwerpen die (kort) voorbij komen in deze video. Of bekijk de volledige voice-over.

 • Eerste en Tweede Wereldoorlog
 • Vrede en wederopbouw
 • Marshallplan
 • Kapitalisme en Communisme
 • Sovjet-Unie
 • Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en Duitse Democratische Republiek (DDR) - 1949
 • Koude Oorlog
 • Oprichting Navo
 • Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) - 1951
 • Europese Economische Gemeenschap (EEG)
 • Europees Landbouwbeleid
 • Bouw Berlijnse muur (West- en Oost-Berlijn) - 1961
 • Uitbreiding van de EEG
 • Val van de Berlijnse Muur en de hereniging van Duitsland - 1989
 • Verdrag van Maastricht: de basis voor de 'Europese Unie’ - 1992
 • Nobelprijs voor de Vrede - 2012
 • Grensoverschrijdende problemen samen aanpakken (zoals klimaatverandering, veiligheid en migratie) - heden

Kerndoelen

De video "Nooit meer oorlog" biedt inzicht in de geschiedenis van de Europese Unie. Het thema is een uitwerking van de specifieke kerndoelen voor het voortgezet onderwijs.

Voor de vakgebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie en Maatschappijleer (Maatschappijwetenschappen) betreft het de volgende, identieke kerndoelen:

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

45. De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.

Methodenwijzer

De volgende methoden zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van de thema's "Nooit meer oorlog" en "De Geschiedenis van de EU".

Aardrijkskunde: Geschiedenis: Economie: Maatschappijwetenschappen:
De Geo Feniks Pincode Dilemma
Wereldwijs Memo 200% Economie Impuls
Buitenland Geschiedeniswerkplaats Economisch bekeken Gamma
De wereld van Max Phoenix Index Mundo
Humboldt Praktische economie Plein M
NU – MBO Burgerschap.
Geschiedenis:
Feniks
Memo
Geschiedeniswerkplaats
Phoenix
Economie: Maatschappijwetenschappen:
Pincode Dilemma
200% Economie Impuls
Economisch bekeken Gamma
Index Mundo
Praktische economie Plein M
NU – MBO Burgerschap.
Maatschappijwetenschappen:
Dilemma
Impuls
Gamma
Mundo
Plein M
NU – MBO Burgerschap.

Hieronder het overzicht van de methoden per vakgebied. De methoden waar de thema's in voorkomen zijn met een groen vinkje gemarkeeerd.

Download (PDF)